valymas

valymas
vãlymas sm. (1) K, I, Rtr, , , MedŽ11,466; S.Dauk, L, LL19, GTŽ, vãlymos ind.1 valyti: 1. ŠT178, FrnW, PolŽ1206 Bitys nora švaros, anos tą vãlymą daro Vgr. Be lizdų valymo, siaurinimo, bičių aprūpinimo maistu, didelę reikšmę silpnoms šeimoms augti turi geras lizdų apšiltinimas . Medvilnės valymo fabrikas ŽŪŽ72. Miesto valymo įrenginiai . Cheminis vãlymas NdŽ. Valymas benzinu LKGI205. Pasidirbi tokį kauptuką kaip daržuo ravėti, iškasei – i visas [krosnies] vãlymas Žlb. | prk.: Pirmutiniai darbinykai lietuvystės pirmiausiai užsiėmė valymu kalbos Vrp1892,76. Kalbos valymo priešininkai spyriojasi sakydami, kad dažnai ir naujai padarytas žodis jiems esąs nė kiek ne suprantamesnis už svetimąjį . | Ir pakeliui gali tamstą ištikti visokių nemalonumų, nes dabar eina užimtojo ploto valymas – netruksi gauti kulką į kaktą . | refl. NdŽ, PolŽ1228: Apsikelsi kalboms par tokį nevãlymos Krš.ŠT105, LTEXII32 Cukraus valymas LL203. Rūdės valymas I. Naftos produktų valymas . Vãlymo įrenginiai – įrenginiai nutekamiesiems vandenims valyti LTEXII32. Lazdynas dera kraujo valymui . ║ Grūdų vãlymo mašina NdŽ. Sėklų valymo mašina ŽŪŽ135. Pirminio grūdų valymo [valomoji] atskiria smulkias piktžolių sėklas ir stambias priemaišas LTEXII38. Javai nubirna tiesiai žemyn [vėtant] – toks buvo vãlymas Krž. 2. Sniego valymas nuo ledo apsaugo žuvis nuo dusimo . Valyme griuvėsių darbas eina be pertrūkio prš. Gera dėmių valymo priemonė yra spiritinis muilas . 3. N, ŠT122, NdŽ, FrnW, , Grnk, Gs, PnmŽ Vienas kitam turėjo prie dagos vãlymo padėti Plšk. Dabar lietaus nereiktų iki [javų] vãlymui Kt. Seniau Suvalkų rėdybos lietuviai pažinoję ir kitą javų valymo būdą A1886,33. ║ Lauko (laukų) vãlymas NdŽ. Į laukų vãlymą parvažiuosiu namo Dkš. | refl. NdŽ. 4. med. abrazija: Tačiau Gražina tyli. Po valymo ji nekalba, sunkiai teištaria kelis nesuprantamus žodžius . 5. DrskŽ1 valyti 5. 6.1 valyti 6: Kareiviai gėrė šnapšą ir viską plėšė – buvo vãlymas Berlyno Brb. 7.1 valyti 8: Rusai pradėjo planingą Prūsų Lietuvos gyventojų valymą J.Sav. \ valymas; apvalymas; įvalymas; išvalymas; nuvalymas; pavalymas; pravalymas; suvalymas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • valymas — vãlymas dkt. Langų̃ vãlymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • valymas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Pašalinių medžiagų šalinimas. atitikmenys: angl. cleaning vok. Reinigung, f rus. очистка, f pranc. nettoyage, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • valymas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Pašalinių medžiagų šalinimas. atitikmenys: angl. cleaning rus. очистка; чистка …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • valymas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. cleaning vok. Reinigung, f rus. очистка, f pranc. nettoyage, m …   Fizikos terminų žodynas

  • valymas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Veiksmas, kai šalinamos kenksmingosios ar nepageidaujamos medžiagos ar jų sudedamosios dalys (preparatai ar cheminiai elementai) iš daiktų, medžiagų, objektų ar aplinkos. atitikmenys: angl.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • valymas — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Nereikalingų, trukdančių medžiagų pašalinimas. atitikmenys: angl. cleaning vok. Löschen, n; Reinigung, f; Säuberung, f rus. очистка, f pranc. nettoyage, m …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • valymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Aktyvių priešo pajėgų likučių likvidavimas apsuptame arba izoliuotame rajone, per kurį perėjo kiti daliniai, iki galo nepanaikinę pasipriešinimo. atitikmenys: angl. mopping up pranc. nettoyage …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • valymas tirpikliu — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. solvent cleaning vok. Reinigen in Lösungsmitteln, n rus. очистка растворителем, f pranc. nettoyage aux solvants, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • antrinis grūdų valymas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Grūdų valymas, kai atskiriamos jų matmenims artimos priemaišos ir sunkiai išvalomos piktžolių sėklos. atitikmenys: rus. вторичная очистка зерна ryšiai: susijęs …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pirminis grūdų valymas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Grūdų valymas, kai atskiriamos lengvesnės už grūdus ir smulkios priemaišos, suskaldyti ir smulkūs grūdai. Priemaišų lieka iki 1–2 proc. atitikmenys: rus.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”